ازن در تصفیه فاضلاب

دردهه های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای منابع آب و همچنین نیاز به تصفیه و بازیابی پساب ها، مسئله تصفیه فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار شده است .گندزدایی بعنوان یکی از مهمترین مراحل تصفیه فاضلاب، از مکانیسم غیر فعال سازی یا انهدام میکروب های بیماری زا ( پاتوژن ها ) محسوب می شود که به منظور جلوگیری از انتشار بیماری های ناشی از آلودگی آب ها در محیط زیست و ساکنین حریم رودخانه ها به کار می رود.ارن در تصفیه فاضلاب از روش های نوین گندزدایی می باشد که مزایای زیادی نسبت به روش های قدیمی کلرزنی فاضلاب دارد

ویژگی های ماده گندزدا مناسب ، عبارتند از :

–  توانایی نفوذ و نابودسازی عوامل عفونی تحت شرایط نرمال .

–  برای افراد و محیط زیست مضر نباشد .

–  سالم و ایمن باشد و نیز جا به جا کردن، حمل و نقل و انبار کردن آن راحت باشد .

–  ماده گندزدا بایستی پس از گند زدایی باقی مانده سمی – (مانند مواد سرطان زا ) – نداشته باشد.

–  از لحاظ هزینه های عملی و نگهداری مقرون به صرفه باشد .

مکانیسم عملیات گندزدایی با استفاده از ازن، شامل مراحل زیر می باشد:

۱) اکسیداسیون یا انهدام مستقیم دیواره سلولی به طوری که اجزای سازنده سلول به بیرون تراوش کند .

۲) واکنش سلول با رادیکال های آزاد شده از تجزیه ازن .

۳) آسیب رساندن به هسته یا اسید نوکلئوتیک (RNA , DNA )

۴) شکستن پیوند های کربن – نیتروژن (انجام واکنش Depolymerization  )

مرایای استفاده از ازن در تصفیه فاظلاب عبارتند از:

ـ ازن یک ماده ضد عفونی کننده مؤثر، با قدرت اکسید کنندگی بالاتر از  کلر، دی اکسید کلر، کلروآمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می ‌باشد.

-ازن در محل سایت تولید و مصرف میشود .بنابراین ازن زنی هزینه ای بابت انبار و نگهداری ندارد.

ـ تمامی فاضلاب ها حاوی ذرات معلق و کیست های انگلی هستند که سبب بیماری زایی می شوند. اندازه این ذرات معلق در حدود µm 12~ 3  است.ازن زنی باعث از بین رفتن کلیه کیست های انگلی می گردد

 مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش یافته ،سرعت و کیفیت عمل فیلتراسیون بالا می رود.

ـ میکرو آلوده کننده‌های آلی در پساب در کنار مواد آلی طبیعی  یافت می شوند، اما غلظت آنها خیلی کمتر (در حدود µg/L 0.1 تا µg/L 100 ) می باشد، که توسط ازن و رادیکال های ْOH به طور نسبی از بین می روند.

ـ تقریباً انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسیون تصفیه نمود. شرایط عملیاتی و دوزینگ مورد استفاده در ازناسیون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد .

ـ براساس این جمع بندی، پیدا شدن انواع جدید میکروارگانیسم در پساب مانند تخم و کیست های انگلی، آشکار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده کننده در آن را به دنبال دارد. همچنین افزایش سطح کیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرآیند ازناسیون را مورد توجه قرار دهند.

فرایند ضد عفونی فاضلاب با استفاده از ازن

فرایند ضد عفونی فاضلاب با استفاده از ازن

موارد استفاده از ازن در زمینه تصفیه آب های آشامیدنی و فاضلاب های مختلف صنعتی و شهری  رو به گسترش است. ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضدعفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرآیندهای تصفیه متعارف شود. این فرآیند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرآیندهای صورت گرفته توسط بخش تحقیقات بصورت متمرکز بر روی فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی و پساب حاصل از شستشوی خطوط مربوطه بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بارمیکروبی و زدایش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر این این مجموعه اقدامات موثری در جهت جایگزین نمودن روش های قدیمی با این تکنولوژی نوین نموده است و به نتایج مطلوبی رسیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت تراست ازن تماس بگیرید

ازن ژنراتور تراست فاضلاب

ازن ژنراتور تراست فاضلاب