کاربرد ازن در تصفیه و ضد عفونی آب استخر
کشور های عضو اتحادیه اروپا در تصفیه و ضد عفونی آب استخرهای شنا از مقررات استاندارد DIN 19643 با عنوان ” تصفیه و ضد عفونی آب استخرهای شنا” استفاده می کنند.یکی از اولین دستورالعملهای این استاندارد تاکید میکند که کیفیت آب ورودی به استخرهای شنا بایست منطبق با کیفیت آب آشامیدنی باشد این بدان معنا است که غلظت ترکیبات تری هالومتان در آب استخر کمتر از 35 میکرو گرم(0.035 میلیگرم)در لیتر باشد.به دلیل به وجود آمدن ترکیبات تری هالومتان در اثر کلرزنی ، استفاده از این روش ضدعفونی مورد تایید این استاندارد نمی باشد و با توجه به دستورالعملهای این استاندارد که مبتنی بر سلامت شناگران تنظیم شده است کاربرد ازن در تصفیه و ضد عفونی آب استخر همراه یک روش مکمل روز به روز در حال افزایش است . ازن زنی در حال حاضر مطمئنترین و مؤثرترین سیستم ضدعفونی کننده شناخته شده در جهان براي تصفیه آب استخرها می باشد. تصفیه با ازن کیفیت و شفافیت آب را افزایش میدهد، کلیه مکیروارگانیزمها مثل هپاتیت، وبا، ایدز، قارچها، باکتريها و تخم انگل معلق در آب را به سرعت از بین میبرد و باعث حساسیتهاي تنفسی، خشکی و خارش پوست، سوزش چشم و … نمیشود.

ازن موثر در شفافیت آب استخر

تزریق ازن روشی بسیار طبیعی و مقرون به صرفه می باشد. ازن زنی سبب افزایش اکسیژن محلول در آب و محیط استخرمیشود که باعث افزایش نشاط و شادابی در شناگر میگردد با توجه به عوارضی که کلر براي سلامتی شناگران، از قبیل ابتلا به آسم، بیماريهاي ریوي، سرطان مثانه و … دارد، از چند دهه قبل استفاده از این ماده ي شیمیایی در اروپا و آمریکا منسوخ شده است و دستگاههاي مولد ازن با بهره گیري از فناوري کاملاً طبیعی براي استریل کردن آب استخرها جایگزین شده است. همچنین با توجه به عدم نیاز به تامین مواد اولیه در روش ازنزنی، از نظر اقتصادی به نفع صاحبان استخر می باشد ازن حل شده در آب استخر, بینی شناگر را نمی سوزاند ، پوست و چشم را تحریک نکرده ، سبب خشکی پوست و تولید پوسته نمی شود. ازن هیچکدام از طعمهای نامطلوب مواد شیمیایی و بوی بد ناشی از آنها را بجا نمی گذارد , همچتین تغییری در PH به وجود نمی آورد.
ژنراتور ازن ، آهن و منگنز و سایر فلزات سنگین را اکسید کرده , سولفید ها و نیترات ها را به انواع مواد غیر محلول تبدیل می کند. این مواد غیر محلول بوسیله فیلتراسیون حذف می شوند. فیلتراسیون خوب در زدودن مقادیر زیاد اکسید های معدنی بسیار مهم است. استخر ازن به این دلیل که چرک و روغنها و دیگر مواد را بسیار سریعتر از سیستمهای کلر اکسید می کند از کند شدن سیستم چرخشی و تعویض پی در پی فیلترها جلوگیری می کندهمچنین در صورت استفاده از فیلتر کربن اکتیو، ازن با اکسید کردن مواد و میکروارگانیسم های جذب شده روی این فیلترها، عمر مفید این فیلتر ها را افزایش می دهد. در حالیکه در سیستمهای ضد عفونی با کلر تعویض فیلتر سریعتر و سیستم چرخشی کند تر در نتیجه استخر کثیف تر خواهد بود. ازن همچنین به عنوان یک میکروفلوکولاسیون، راندمان تصفیه استخر را افزایش می دهد که نتیجه آن آبی پاکتر ، صافتر و شفافتر است.

کاربرد ازن در تصفیه و ضد عفونی آب استخر