کاربرد ازن در سردخانه ها:

ازجمله کاربردهای ازن ژنراتورهای صنعتی می توان به ازن زنی هوا در سردخانه های نگهداری مواد غذایی، گوشتی، میوه و … اشاره کرد. امروزه درتمامی يخچالهای خانگی و صنعتی نسل جديد، از اين تکنولوژی بعنوان ماده آنتی باکتريال به منظور حفظ کيفيت و ماندگاری بيشتر مواد غذايي استفاده می شود. همچنین در کانتینرهای حمل مواد غذايي و اکثر سردخانه های خارج از کشور، ازن بعنوان تکنولوژی روز دنيا به منظور کاهش بار ميکروبی هوا و ماندگاری بيشتر محصولات غذايي استفاده می شود.

ازن در سردخانه میوه

ازن در سردخانه میوه

 

در سردخانه های گوشت و مواد پروتئينی بدليل وجود جريان هوا، بارگيری های مکرر و آمد و شد فراوان، احتمال ورود ميکروارگانيسم های عامل فساد مواد غذايي و انتشار آنها در محيط زياد است. همچنین در سردخانه های گوشت که بار ميکروبی زياد است، فساد و آلودگی اين مواد به سرعت انجام می شود. لذا لزوم استفاده از سيستم هايي مطمئن و استاندارد جهت ضد عفونی کردن سردخانه ها بيش از پيش ضرورت پيدا می کند. دستگاه ازن ژنراتور تراست با توليد مداوم ازن، هوای سالن را بطور دائمی استريل نگه می دارد و در نتيجه با ورود هر ميکروارگانيسم بيماريزای جديد قبل از اينکه ميکروارگانيسم فرصت انتشار وسيع در محيط را داشته باشد از بين خواهد رفت. همچنين گاز ازن در سردخانه های بالای صفر که محل نگهداری ميوه ها و سبزيجات است و موجب بلوکه شدن گاز اتيلن شده و از موارد زیر جلوگیری بعمل می آورد:

1- مانع از رسیدگی زود هنگام میوه می شود.

2- مانع از کاهش بذر میوه می گردد.

3- از گندیدگی میوه جلوگیری بعمل می آورد.

4- از توسعه ضریب خوردگی میوه و انتشار آن به دیگر نقاط میوه در هنگام برداشت در اثر سهل انکاری نیروی انسانی جلوگیری می کند.

در اين راستا بعنوان نمونه می توان به کارخانه قند شيرين خراسان اشاره کرد که استفاده از اين تکنولوژی توانست ضايعات 8% انبار سيب زمينی را به 2% کاهش دهد، که از اتلاف حجم زيادی از سرمايه جلوگيری شد. کارشناسان شرکت ازن تراست آمادگی مشاوره در زمینه سیستم های ازن سردخانه ها را دارند.

 عملکرد سيستم های ازناسیون هوا در تصفيه و ضد عفونی سردخانه

1- از بين بردن ميکروارگانيسمها: با اين روش هيچ ميکرو ارگانيسمي در طول ساليان استفاده از اين دستگاهها قابليت آداپته شدن و سازگاري با آن را ندارد و کليه باکتري ها، ويروسها، کپک ها، جلبک ها، مخمرها، قارچ ها، و حتي اسپورها را از بين مي برد.

2- حذف بوهاي نا مطبوع: از آن جا که بوها اکثراً ترکيبات حلقوي هستند دستگاه ازن تراست ملکول هاي بو را در هم مي شکنند و بو را از محيط حذف مي نمايند. اثر دئودرانت (يا ضد بو) اين سيستم ها روش مفيدي براي حذف بو و توليد اکسيژن خالص در محيط مي باشد که موجب ايجاد محيطي با طراوت مي گردد.

عملکرد سيستم در سردخانه جهت ضد عفونی و کاهش بار ميکروبی هوای سالن به دو شکل زير انجام می شود:

1- در اين حالت در طول مدت زمان کاری کارکنان با کنترل اتوماتيک دستگاه ازن تراست ، عمل استريل کردن را انجام می دهد. که بمنظور ضد عفونی هوا و جلوگيری از انتشار آلودگی و سرايت به ديگر مواد انجام می شود. و همچنين از نتايج مهم استفاده ازن در اين مرحله کاهش شديد پوسيدگی و جلوگيری از انتشار کپک و مخمر روی سطوح می باشد.

2- حالت attack که در اين حالت کپک ها و مخمرها از بين می روند و دارای سه مرحله می باشد.

مرحله اول که قبل از بارگيری انجام می شود، پس از خالی شدن سالن و شستشوی سالن و پس از خارج کردن اضافات مواد غذايي است که دستگاه شروع به فعاليت کرده و به مدت 24 الی 72 ساعت عمل ضد عفونی کامل انجام می شود. در اين مرحله ضمن استريل شدن هوا همه سطوح نيز ضد عفونی می شوند و سالن بطور کامل گند زدايي می شود.

مرحله دوم پس از اتمام بار گيری، به مدت 24 ساعت تا يک هفته عمل ضد عفونی انجام می شود. در اين مرحله هر ميکروارگانيسمی که در طی زمان بار گيری وارد سالن شده باشد از بين می رود و محيط برای نگهداری بيشتر و بهتر مواد غذايي آماده می شود.

مرحله سوم که در آن عمل ضد عفونی با توجه به نياز، هفته ای يکبار و يا ماهی يکبار و به مدت چند ساعت انجام می شود. و چند ساعت قبل از ورود کارکنان به درون سالن به اتمام می رسد.