ازن و تصفيه هوا

جهت حفاظت جامعه از ميكروارگانيسم های بيماری زا و ويروس ها و ذرات آلاينده ی خطرناك ، تصفيه و تهويه هوا به كمك ازن روشی مناسب و شناخته شده به شمار می رود .در حال حاضر در جوامع پيشرفته نيز روشهای گندزدايی با توجه به تجربيات علمی و عملی راجع به سلامتی و ايمنی و شيوع بيماريهای تنفسی از جمله آسم نياز به فرآيند های پيشرفته تصفيه و تهويه هوا با بكارگيری سيستم های ازناسيون بيش از پيش لازم گرديده است .

تصفيه هوا با ازن :

انسان در هر دقيقه به 6 ليتر هوای پاك نياز دارد ؛ با توجه به اين موضوع و اهميت داشتن كيفيت هوا ، ازن با موفقيت كامل هوای پاك و فرح بخش را برای اطرافيان فراهم مي كند. گاز ازن قادر است به نسبت 1.5 تا 3 ميلی گرم در متر مكعب تقريباٌ تمامی باكتری های موجود در هوا را در كمتر از 20 دقیقه از بين ببرد و در مقايسه با ديگر  اكسیدکننده ها در مرتبه اول قرار بگيرد .

آلودگی هوا، ميزان اكسيژن موجود در هوا را كاهش داده و باعث تنزل توانايی های بدن و پيری زودرس می شود .اولين تجربه استفاده ازن به عنوان يك ضدعفونی كننده قوی درسال 1866 در شهر نايس فرانسه انجام گرديد .اينك پس از گذشت 140سال ، تصفيه هوا با ازن يك روش مطمئن و جايگزين بسياری از يونايزرها و دستگاه های تهويه هوا در جوامع اروپاي و بسياری از شهرهای جهان شده است . دستگاه های ازن ژنراتور برای دامنه ی وسيعی از كاربردها طراحی شده اند بگونه ای كه سيستم های تصفيه هوا با استفاده از ازن در بسياری از كارخانه ها ، منازل ، رستوران ها، هتل ها و ساير مجامع عمومی مورد استفاده قرار می گيرد .

 

مزايای استفاده از ازن ژنراتورها در مقايسه با ساير دستگاه های موجود در تصفيه هوا :

* ازن ژنراتورها توانايی حذف ذرات معلق كمتر از 1 ميكرون را دارند ولی يونايزرها قادر به جداسازی ذرات كوچكتر از 10ميكرون نيستند .

* ازن بعنوان يك گندزدا توانايی حذف كليه باكتری ها ، ويروس ها، قارچ ها، كپك ها و كليه ميكروارگانيسم ها را دارد .

* نحوه استفاده از ازن ژنراتورها آسان است و قابليت جابجايی دارند .

* ازن ژنراتورها بدون استفاده از هرگونه مواد شيميايی كارمی كنند و هيچ اثر سوئی برجای نمی گذارند .

* توانايی زدودن دود دخانيات حاصل از توتون و دود حاصل از سوختن چوب را دارند .

* سبب حذف كامل معرف های شيميايی ( فرمالدهيد و . . . ) ، بو و كمك در رفع بيماری های تنفسی و آلرژی می شوند .

* يونايزرها توانايی جمع آوری ذرات و گازها را در يك زمان ندارند در حاليكه ازن ژنراتورها گازها و ذرات را در يك زمان می گيرند .

*  مواد نم گير و تراكم رطوبت در يونايزرها سبب انسداد منافذ يونايزرها شده و هر از چندگاه بايستی تميز و يا تعويض گردند .

*  در يونايزرها عمل يونيزاسيون فقط در درجه حرارت محدودی انجام می گيرد؛ بنابراين اگر تغيير ناگهانی در وضع بهره برداری پيش آيد بازدهی آن مختل می گردد درحاليكه در ازن ژنراتورها محدوديت دمايی وجود ندارد.يك دستگاه ازن ژنراتور با حداقل مصرف انرژی و بدون نياز به تاسيسات نگهداری از لحاظ اقتصادی بصرفه ترين سيستم محسوب می شود .

ازن ژنراتور ضد عفونی هوا

ازن ضد عفونی هوا

از بین بردن بوی نامطبوع فاضلاب های صنعتی توسط ازن ژنراتور

تأثیرات مثبت استفاده از ازن در از بین بردن بوی نامطبوع فاضلاب های صنعتی و شهری:

امروزه آلودگی هوا یکی از نگرانیهای مردم برای سلامتی می باشد. افرادی که در معرض آلودگی هوا هستند در معرض انواع بیماریها و نارسائیهایی که ریشه در تنفس دارند، قرار می گیرند. بو یکی از شاخص های مشهود آلودگی هوا است که از منابع مختلفی مانند  فاضلاب های شهری و صنعتی، زباله ها، حیوانات، دخانیات، گازهای شیمیایی منتشر شونده از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی و غیره به وجود می آید.

مضرات بو حتی در غلظتهای پایین نیز در انسان منجر به تنشهای روانی خواهد شد. بوهای ناخوشایند باعث کم اشتهایی، مصرف کمتر آب, اختلال در تنفس، تهوع و استفراغ و آشفتگی ذهنی می شوند، لذا با توجه به مشکلات ذکر شده، اهمیت کنترل و بوزدایی از محیط مشخص می شود.

بو نشان دهنده وجود آلودگی میکربی در محیط است. باکتریها، هاگ ها و قارچها و اسپورهای منتشر شونده از طریق هوا و باکتریهای منتشر شونده توسط هسته قطره اغلب همراه با مولکولهای بوزا به اطراف پراکنده می شوند.

بو نخستین مشکل در هنگام ایجاد تاسیسات تصفیه فاضلاب با سیستم لجن فعال است و در خلال چند سال گذشته، کنترل بو یکی از مشکلات اصلی در طراحی و بهره برداری تاسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب با سیستم لجن فعال بوده  است.

بوی فاضلاب شهری معمولاً از گازهای حاصل از تجزیه مواد آلی یا از مواد افزوده شده به فاضلاب ناشی می شود. فاضلاب تازه بوی مشخص و تاحدی ناخوشایند دارد اما بوی آن از بوی فاضلابی که تجزیه  بی هوازی (بدون اکسیژن) شده، کمتر آزاردهنده است. فاضلاب های صنعتی حاوی ترکیبات بودار و یا ترکیبات دیگری هستند که در طی فرآیند تصفیه فاضلاب تولید بو می کنند. مشخص ترین بوی فاضلاب مانده یا عفونی بوی هیدروژن سولفید است که به وسیله میکروارگانیسم های غیر هوازی که سولفات را به سولفید تبدیل می کنند، به وجود می آید.

امروزه آلودگی هوا یکی از نگرانیهای مردم برای سلامتی است. خطر آلودگی هوا برای سلامتی و ابتلای بیماری همانند آب است، زیرا انسان برای زندگی نیاز به آب و هوای سالم دارد و افرادی که در معرض آلودگی هوا هستند در معرض انواع بیماریها و نارسائیهایی که ریشه در تنفس دارند، قرار می گیرند. بو یکی از شاخص های مشهود آلودگی هوا است که ممکن است از منابع مختلفی به وجود آید، از جمله: فاضلاب های شهری و صنعتی، زباله ها، حیوانات، دخانیات، گازهای شیمیایی منتشر شونده از کارخانه ها و کارگاههای تولیدی و… .

مضرات بو در غلظتهای پایین برای انسان در درجه اول مربوط به تنشهای روانی می شود که در او ایجاد می کند و نه آسیبی که به اومی رساند. بوهای ناخوشایند باعث کم اشتهایی، مصرف کمتر آب، اختلال در تنفس، تهوع و استفراغ و آشفتگی ذهنی می شوند، لذا با توجه به مشکلات ذکر شده، اهمیت کنترل و بوزدایی محیط بسیار مشهود می باشد.

همچنین بو نشان دهنده وجود آلودگی میکربی در محیط است. باکتریها، هاگ ها، قارچها و اسپورهای منتشر شونده از طریق هوا و باکتریهای منتشر شونده توسط هسته قطره Droplet nuclei اغلب همراه با مولکولهای بوزا به اطراف پراکنده می شوند. مشخصترین بوی فاضلاب مانده یا عفونی بوی هیدروژن سولفید است که به وسیله میکروارگانیسم های غیر هوازی که سولفات را به سولفید تبدیل می کنند، به وجود می آید.

ازن ضد عفونی کننده و پاک کننده هوا است و با ایجاد رایحه ای طبیعی در محیط، فضایی مطبوع و عاری از آلودگی های شیمیایی و میکربی برای شما می آفریند. دستگاه ازن ژنراتور هوای اطراف خود را به داخل هدایت کرده و با استفاده  از  تکنولوژی پلاسمای سرد  و  تخلیه انرژی  لازم مولکولهای اکسیژن موجود در هوا را شکسته و در یک فرآیند طبیعی تبدیل به ازن یا همان اکسیژن فعال نموده و در محیط رها می سازد . از آنجائیکه اکسیژن فعال به تنهایی هویتی ندارد سریعا با آلودگی های اطراف خود پیوند نموده و ساختار مولکولی آنان را تجزیه و اکسید می نماید ، و در نهایت اتم های اکسیژن با هم پیوند خورده و مجددا به اکسیژن تبدیل می شوند . و دقیقا مانند زمانی که در طبیعت رعد و برق ایجاد می گردد و بر اثر تخلیه انرژی باعث شکسته شدن مولکول های اکسیژن موجود در هوا شده و هوا را پالایش و  ضدعفونی می نماید . این عملکرد زیبا و دقیق قابلیت تغییر ساختار انواع آلودگی هایی مانند  ویروس، میکروب، قارچ، باکتری، سموم کشاورزی ، هرگونه بوی نامطبوع ، منواکسید کربن ، دود سیگار ، ترکیبات آلی احتراقی و غیر احتراقی ، اکسید های ازت ، دی اکسید  گوگرد ، گاز رادون ، و غیره را دارد .

بسیار حائز اهمیت است که اکسیژن فعال تولیدی این دستگاه مانند بو در تمام منافذ اطراف نفوذ کرده و مساحت فوق العاده بالایی را با سرعت زیاد پوشش می دهد . لذا می توان مزایا و ویژگی های زیر را برای این دستگاه  قدرتمند نام برد .

۱ – افزایش جذب اکسیژن و دفع دی اکسید کربن

۲ – جلوگیری   از شیوع  و انتقال بیماری های واگیر دار

۳ – پالایش و ضد عفونی بدون نیاز به فیلتر و هزینه های نگهداری

۴ – حذف کامل هرگونه آلودگی ویروسی ، میکروبی ، قارچ  و باکتری  در هوا

5 – استفاده از این روش در استریل نمودن اتاق عمل ، سی سی سیو ، آی سی سیو و اتاق های خاص

6  – قابلیت فوق العاده در خشکشویی و ضد عفونی البسه ، لوازم ، ابزارآلات ، لوازم پزشکی و …

عملکرد فوق العاده در ضد عفونی و بوزدایی اطاق عمل ، سی سی یو ، آی سی یو و بخش های  بیمارستان

ازن ژنراتور خانگی

ازن ژنراتور خانگی