شرکت مهندسی تراست با مسئولیت محدود

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۹۸۲۴ , ۰۲۱۸۸۳۵۸۱۷۰, ۰۲۱۸۸۳۵۸۲۳۰

فکس : ۸۹۷۷۲۱۶۶-۰۲۱ 
آدرس :خیابان امیر آباد،خیابان شهید شکراله ، پلاک ۱۱۶ ، واحد ۳